.

.

EAGLE ZVENO 1
0

CALL SIGN

PERSONA RANK DATE Msns F.Kill B.Kill Cht Kill T. Kill
BPO5_Jinx  Dmitriy Savitskiy Pod Polkovnik  08/05/02 6 2 0 0 1
vacant   Starshina    0 0 0 0 0
vacant   Starshina    0 0 0 0 0
vacant   Starshina    0 0 0 0 0
vacant   Starshina    0 0 0 0 0
vacant   Starshina    0 0 0 0 0

.

GOSHAWK ZVENO 2
CALL SIGN PERSONA RANK DATE Msns F.Kill B.Kill Cht Kill T. Kill
BPO6_PANP   Lev Malinin POD POLKOVNIK 08/25/02 34 26 9 22 6
BPO5_Bulz    Alexandr Figichev POD POLKOVNIK 12/08/02 0 0 0 0 0
BPO4_RecedViper      Vladimir Senichev MAJOR  08/20/02 30 25 8 0 5
vacant   STARSHIY LIETENANT    0 0 0 0 0
vacant   Starshina    0 0 0 0 0
vacant   Starshina    0 0 0 0 0

.

FALCON ZVENO 3
CALL SIGN PERSONA RANK DATE Msns F.Kill B.Kill Cht Kill T. Kill
BPO4_Smoke Timofey Dzusov MAJOR 08/31/02 5 2 0 0 0
BPO2_Ronbo Mikhail Kareev Mladshii Lietenant 08/08/02 0 0 0 0 0
BPO2_Billbo Leonid Grafin Mladshii Lietenant 08/08/02 0 0 0 0 0
vacant   Starshina    0 0 0 0 0
vacant   Starshina    0 0 0 0 0
vacant   Starshina    0 0 0 0 0

.

REPLACEMENT AIR GROUP ZVENO 4
CALL SIGN PERSONA RANK DATE Msns F.Kill B.Kill Cht Kill T. Kill
vacant   Starshina   0 0 0 0 0
vacant   Starshina   0 0 0 0 0
vacant   Starshina   0 0 0 0 0
vacant   Starshina    0 0 0 0 0
vacant   Starshina    0 0 0 0 0
vacant   Starshina    0 0 0 0 0